Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Prezentowany regulamin świadczenia usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, zwany Regulaminem, określa wymogi i zasady dotyczące korzystania z katalogu hodowców kotów i psów rasowych.
 2. Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2. Podstawowe definicje

 1. Użytkownikiem jest nazywana każda osoba, która korzysta z serwisu w celu dodania do niego swojej hodowli, bądź ogłoszenia.
 2. Redaktorzy to zespół osób administrujących i moderujących witrynę fairypets.pl.
 3. Katalog hodowców kotów i psów rasowych to platforma internetowa zlokalizowana pod adresem fairypets.pl.
 4. Serwisem jest nazywana każda strona, która została zgłoszona do dodania do katalogu hodowców.

§3. Warunki zgłoszenia serwisu do katalogu

 1. Zgłoszenie hodowli odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację strony w katalogu (po spełnieniu warunków określonych w ustępie 1). Każde przesyłane zgłoszenie podlega moderacji Redaktorów.
 2. Serwis zostaje dodany do katalogu najpóźniej w przeciągu trzydziestu dni od momentu zgłoszenia, po spełnieniu poniższych warunków:
  • adres domeny jest właściwy, a jego treść prawidłowo wyświetla się po wpisaniu go w przeglądarce internetowej,
  • kategoria, w której dokonano zgłoszenia serwisu jest zgodna z jego treścią,
  • dane kontaktowe oraz adres są poprawne,
  • użytkownik przedstawił niezbędne dokumenty potwierdzające legalność hodowli,
  • legalność hodowli jest potwierdzona certyfikatem przynależności do ZKwP, FCI w przypadku psiaków oraz FIFe oraz TICA w przypadku kociąt.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia ogłoszeń, które:
  • łamią polskie przepisy prawa,
  • zawierają wirusy bądź złośliwe oprogramowanie,
  • w których przeważają reklamy nad treścią,
  • zostały stworzone jedynie w celu manipulacji pozycjami witryn w wyszukiwarkach tzw. zapleczy,
 4. Wszystkie serwisy, które w jakikolwiek sposób naruszają warunki niniejszego Regulaminu, będą usuwane z katalogu.

§4. Administrowanie serwisem dodanym do katalogu firm

 1. Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego serwisu ze spisu hodowców.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie zgłoszenia serwisu do katalogu hodowców przez Użytkownika jest poprzedzone koniecznością zaakceptowania Regulaminu. Akceptacja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji od fairypets.pl, w tym treści reklamowych oraz wiadomości handlowych, na adres email, który został podany w trakcie procesu zgłaszania serwisu do spisu hodowców.
 2. Zaakceptowanie regulaminu jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć zwierząt z danej hodowli na potrzeby mediów społecznościowych oraz strony internetowej.
 3. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oznacza też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na potrzeby realizacji świadczenia przez fairypets.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem strony ze spisu hodowców przez Redaktorów.
 4. Zgłaszanie reklamacji, zapytań, uwag oraz sugestii przez Użytkowników, dotyczących spisu hodowców jest możliwe poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie fairypets.pl. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne Użytkownika, a także precyzyjnie wskazywać przedmiot reklamacji oraz krótko uzasadniające ją okoliczności. Nadesłane reklamacje są rozpatrywane przez zespół Redaktorów w terminie 1-4 tygodni od momentu zgłoszenia.
 5. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.

Ostatnia aktualizacja: 16.02.20023